Λίστα Δρόμων Σαλαμίνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες