Λίστα Δρόμων Σαρωνίδας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες