Λίστα Δρόμων Σεληνίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες