Λίστα Δρόμων Σελινίτσας Γυθείου, Χάρτες και φωτογραφίες