Λίστα Δρόμων Σιδηροκάστρου Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες