Λίστα Δρόμων Συντερίνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες