Λίστα Δρόμων Σκάλας Λακωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες