Λίστα Δρόμων Σκάλας Ωρωπού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες