Λίστα Δρόμων Σκαραμαγκά Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες