Λίστα Δρόμων Σκοπέλου Λέσβου, Χάρτες και φωτογραφίες