Λίστα Δρόμων Σκοπέλου Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες