Λίστα Δρόμων Σπάτων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες