Λίστα Δρόμων Σταμάτας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες