Λίστα Δρόμων Σταυρού Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες