Λίστα Δρόμων Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες