Λίστα Δρόμων Στενής Δίρφυος, Χάρτες και φωτογραφίες