Λίστα Δρόμων Συκάμινου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες