Λίστα Δρόμων Συκεών Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες