Λίστα Δρόμων Ταλάντων Σύρου, Χάρτες και φωτογραφίες