Λίστα Δρόμων Ταύρου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες