Λίστα Δρόμων Θρακομακεδόνων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες