Λίστα Δρόμων Τραγανού Ηλείας, Χάρτες και φωτογραφίες