Λίστα Δρόμων Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες