Λίστα Δρόμων Βαμβακόπουλου, Χάρτες και φωτογραφίες