Λίστα Δρόμων Βάρης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες