Λίστα Δρόμων Βαρνάβα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες