Λίστα Δρόμων Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες