Λίστα Δρόμων Βαθύ Αίγινας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες