Λίστα Δρόμων Βαθύλακκου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες