Λίστα Δρόμων Βιλίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες