Λίστα Δρόμων Βύρωνα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες