Λίστα Δρόμων Βούλας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες