Λίστα Δρόμων Βουλιαγμένης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες