Λίστα Δρόμων Βραχναίικων Αχαΐας, Χάρτες και φωτογραφίες