Λίστα Δρόμων Ξηροποτάμου Δράμας, Χάρτες και φωτογραφίες