Λίστα Δρόμων Υμηττού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες