Λίστα Δρόμων Ζαγοράς Πηλίου, Χάρτες και φωτογραφίες