Λίστα Δρόμων Ζεφυρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες