Λίστα Δρόμων Ζευγολατιού Κορινθίας, Χάρτες και φωτογραφίες