Λίστα Δρόμων Ζωγράφου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες